График на доставките Великобритания – България

След пристигане в България пратките се обработват и клиентите получават имейл или телефонно обаждане за датата на раздаване.
Датите за тръгване и пристигане могат да варират в рамките на +/- 2 дни!

Срока на доставката е 10-20 дни след тръгването на курса!

В случай, че пратката е предадена/изпратена на датата на тръгване ще бъде складирана и изпратена със следващият курс!

Курс №ТръгваПристига
15.5.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
212.5.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
319.5.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ

426.5.2021МЕЖДУ 10-20 ДНИ

442.6.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ

459.6.2021


МЕЖДУ 10-20 ДНИ

46
23.6.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ

4730.6.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
487.7.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ

3014.7.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
2921.7.2021

МЕЖДУ 10-20 ДНИ
2827.7.2021

МЕЖДУ 10-20 ДНИ
274.8.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
2611.8.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
25
18.8.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
2425.8.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
231.9.2021

МЕЖДУ 10-20 ДНИ
228.9.2021
МЕЖДУ 10-20 ДНИ
2115.9.2021МЕЖДУ 10-20 ДНИ