Предавена на пратка.

Уважаеми клиенти,
при предване на пратка задължително изисквайте документ (товарителница) от куриера, който  приема вашият багаж. Също така бъдете сигурни, че предавате пратката си на наш представител.
Телефоните за контакт са обявени на интернет страницата ни.