Промяна на цените

Уважаеми клиенти,

    От 9.03.2020 г. предстои увеличение на цените за транспорт на личен багаж.

    С новите цени може да се запознете в меню Превоз на личен багаж”