ЦЕНОРАЗПИС ЗА ТРАНСПОРТ НА ЛИЧЕН БАГАЖ

ОТ:ДО:Цена за 1кг. в Лева.:Цена за 1кг. в Лири:ЗА ПРАТКИ ДО 10КГ.
София
Лондон
1.50 лв.
£0.60
15.00лв./£ 6.00
София
Бристол

2.05 лв.

£0.80

20.50 лв./£ 8.00
София
Манчестър

2.05 лв.

£0.80

20.50 лв./£ 8.00
София
Гилфорд

2.05 лв.

£0.80

20.50 лв./£ 8.00
СофияХиндхед2.05 лв.
£0.80

20.50 лв./£ 8.00
София
Тънбридж Уелс

2.05 лв.

£0.80

20.50 лв./£ 8.00
ВарнаЛондон1.90 лв.
£0.75
19.00 лв./£7.50
ВарнаБристол2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£ 9.00
ВарнаМанчестър2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
ВарнаГилфорд2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
ВарнаХиндхед2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
ВарнаТънбридж Уелс2.40 лв.£0.9024.00 лв./£9.00
РусеЛондон1.90 лв.£0.75
19.00 лв. /£7.50
РусеБристол2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
РусеМанчестър2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
РусеГилфорд2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
РусеХиндхед2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
РусеТънбридж Уелс2.40 лв.£0.9024.00 лв./£9.00
ПловдивЛондон1.90 лв.
£0.75
19.00 лв./£7.50
ПловдивБристол2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
ПловдивМанчестър2.40 лв.

£0.90
24.00 лв./£9.00
ПловдивГилфорд2.40 лв.

£0.90
24.00 лв./£9.00
ПловдивХиндхед2.40 лв.

£0.90
24.00 лв./£9.00
ПловдивТънбридж Уелс2.40 лв.£0.90
24.00 лв./£9.00
БургасЛондон1.90 лв.
£0.75
19.00 лв./£7.50
БургасБристол2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
БургасМанчестър2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
БургасГилфорд2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
БургасХиндхед2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
БургасТънбридж Уелс2.40 лв.£0.9024.00 лв./£9.00
офис на ЕвропътЛондон1.90 лв.
£0.75
19.00 лв./£7.50
офис на ЕвропътБристол2.40 лв.£0.9024.00 лв./£9.00
офис на ЕвропътМанчестър2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
офис на ЕвропътГилфорд2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
офис на ЕвропътХиндхед2.40 лв.
£0.90
24.00 лв./£9.00
офис на ЕвропътТънбридж Уелс2.40 лв.
£0.9024.00 лв./£9.00
градове и села без офис на Европът
Лондон2.65 лв.
£1.05
26.50 лв./£10.50
градове и села без офис на Европът
Бристол3.05 лв.
£1.20
30.50 лв./£12.00
градове и села без офис на Европът
Манчестър
3.05 лв.
£1.20
30.50 лв./£12.00
градове и села без офис на Европът
Гилфорд
3.05 лв.
£1.20
30.50 лв./£12.00
градове и села без офис на Европът
Хиндхед
3.05 лв.
£1.20
30.50 лв./£12.00
градове и села без офис на ЕвропътТънбридж Уелс3.05 лв.£1.2030.50 лв./£12.00
Доставка до
адрес в
Лондон,Бристол
Манчестър
За пратки до 200кг.25.00 лв.
£10.00
20.00 лв./£10.00
Взимане от
адрев в София
Пловдив,Русе
Варна и Бургас
За пратки до 200кг.10.00 лв.
£5.00
20.00 лв./£10.00

Обемно и реално тегло

Определяне теглото на пратка при международни доставки

Теглото на пратка, по което изчисляваме дължимата сума за доставка се определя според реалното или обемното й тегло – взима се по-голямото от двете.

При международния транспорт мястото, което заемат пратките в товарното помещение (обем) е толкова важно, колкото и тяхното реално тегло в килограми. Големите опаковки, дори и да са леки заемат по-голямо място в превозното средство. Заради това транспортните компании взимат предвид и обемното тегло на пратките. Ако обемното тегло на вашата пратка надвишава реалното, вие ще бъдете таксувани на обемно тегло.

Изчисляване на обемно тегло

Обемното тегло се изчислява, като се умножат дължина х височина х ширина на пакета и получената сума се раздели на обемен коефициент.

L – дължина
H – височина
W – ширина

Рисунка без заглавие (1)